Werkplekbezoek

Speciaal voor kleine bedrijven geef ik ook voorlichting op houdings- en bewegingsgebied. Ik kijk per werknemer hoe deze zijn werk uitvoert en zal dit rapporteren aan u in begrijpelijke taal. Op basis hiervan geef ik ieder persoonlijk advies met haar/zijn specifieke (hulp)vraag. Dit kan in groepsverband, maar ook per individu. Na ongeveer een maand kom ik terug en bekijken we in hoeverre het geleerde is toegepast in de praktijk en kunnen eventuele problemen bespreekbaar gemaakt worden en opgelost worden.

De invulling waarop ik dit doe, bepalen we in onderling overleg. Ik kan bijvoorbeeld foto’s / filmopnames maken met een presentatie, maar ook kort en bondig heel praktisch alleen op werkplek zelf advies geven. Afhankelijk van uw wens.

Voor het maken van een afspraak en/of bespreken van de mogelijkheden kunt u contact opnemen.