Belangrijke informatie i.v.m. COVID-19:
Per 23 maart 2022 zijn vrijwel alle maatregelen rondom corona opgeheven. Mensendieck 't Harde hanteert bij de behandeling de richtlijnen van de Rijksoverheid.

 

U kunt op deze website informatie vinden over Mensendieck 't Harde, behandelindicaties, beweegvormen en algemene informatie, zoals openingstijden en contactgegevens.

Identiteit van de praktijk

De identiteit van mijn praktijk wordt grotendeels bepaald door wie ik ben. Ik ben getrouwd met Jaap Westerink en woonachtig in Elburg. Sinds 2002 ben ik christen, wat ook tot uiting komt in de wijze waarop ik werk. Dit betekent dat ik geen gebruik maak van technieken van oosterse geneeswijzen/yoga en niet werk met energie-achtige methodes. Graag werk ik vanuit de methode Mensendieck zoals ik die mij in mijn opleiding van 1992-1996 eigen heb gemaakt. Dit is een specifiekere vorm van oefentherapie dan de actuele oefentherapie.

Aangesloten bij/licenties

Mensendieck 't Harde is aangesloten bij de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), de Nederlandse Vereniging voor christelijke hulpverleners (NVVCH) en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Daarnaast heeft de praktijk contracten met zorgverzekeraars waardoor uw behandeling vergoed kan worden vanuit de (aanvullende) verzekering.

Ik ben tevens aangesloten bij/heb licenties van het Artrose Netwerk, ZwangerTotaal /Totaal Vitaal (beweegprogramma voor zwangere en pas bevallen vrouwen) en Zit met Pit (voor leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs).

Als oefentherapeut werk ik naast mijn eigen praktijk dus op basisscholen en werk ik samen met collegae in de regio in onder meer therapie zwemmen en werk ik gedetacheerd bij Kind en Zorg Zwolle.

Mocht u nog u naar aanleiding hiervan nog aanvullende vragen hebben, dan verneem ik dit uiteraard graag.

Vriendelijke groet,
Marion Westerink